Valikko

Käyttöehdot

Yleistä

Pirkanmaan lastenkulttuuripankki (www.lakupankki.fi) on Tampereen kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jossa Pirkanmaalla vaikuttavat ammattimaiset lastenkulttuurin toimijat voivat ilmoittaa lastenkulttuuritoiminnastaan ja Pirkanmaan alueella tilattavista lastenkulttuurituotteistaan.

  • Palvelun ylläpitäjänä toimii Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut (jäljempänä: ”Ylläpitäjä”)
  • Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Pirkanmaan lastenkulttuuripankin käyttäjäksi rekisteröitynyttä toimijaa (”Palveluntarjoaja”)
  • Asiakkaalla tarkoitetaan Pirkanmaan lastenkulttuuripankin verkkosivustolla vierailevaa henkilöä, joka ei ole rekisteröitynyt Palveluntarjoajaksi (”Asiakas”)

Palvelun toiminta

Pirkanmaan lastenkulttuuripankki on Palveluntarjoajalle ja Asiakkaalle maksuton verkkopalvelu. Tietojen lisääminen verkkopalveluun edellyttää Palveluntarjoajaksi rekisteröitymistä. Ylläpitäjä tarkastaa Palveluntarjoajan rekisteröitymistiedot sekä Palveluntarjoajan verkkopalveluun syöttämän uuden lastenkulttuurin tuotteen tiedot ennen niiden julkistamista.  Palveluntarjoajalle ilmoitetaan sähköpostitse, kun Ylläpitäjä on tarkistanut ja hyväksynyt tiedot. Tiedot näkyvät verkkopalvelussa julkisesti vasta Ylläpitäjän hyväksymisen jälkeen. Ylläpitäjä pyrkii hyväksymään tiedot mahdollisimman nopeasti, mutta tietojen hyväksymistä tietyssä ajassa ei voida taata.

Ylläpitäjä pyrkii takaamaan verkkopalvelun häiriöttömän toiminnan, mutta virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida kuitenkaan taata.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoajan on täytettävä seuraavat ehdot: 

  • Palveluntarjoaja on Pirkanmaalla vaikuttava ammattimainen lastenkulttuurin toimija;
  • Palveluntarjoaja toimii lain ja hyvän tavan mukaisesti; ja
  • Palveluntarjoajan tarjoaa Pirkanmaan alueella liikuteltavissa ja tilattavissa olevia lastenkulttuurin tuotteita, kuten työpajoja tai esityksiä.

Palveluntarjoajan käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää, luovuttaa tai ilmaista edelleen. Palveluntarjoaja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta verkkopalvelun käytöstä.

Palveluntarjoaja vastaa verkkopalveluun syöttämistään tiedoista ja aineistosta. Palveluntarjoaja vastaa lisäksi siitä, että hänen toimittamansa tiedot ja aineistot ovat asianmukaisia ja ajantasaisia. Palveluntarjoajan tulee viipymättä korjata muuttuneet tai vanhentuneet tiedot.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää tai tallentaa verkkopalveluun.

Palveluntarjoajan tulee kyetä tuottamaan palvelu verkkopalvelussa ilmoittamillaan ehdoilla.

Palveluntarjoaja voi halutessaan rekisteröityä pois verkkopalvelusta ottamalla yhteyttä Ylläpitäjään, jolloin hänen tietonsa poistetaan verkkopalvelusta niin pian kuin mahdollista.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingot, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajan näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Ylläpitäjä vastaa vain omia palvelujaan koskevien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja verkkopalveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja tekijänoikeuksista. Ylläpitäjä ei vastaa Palveluntarjoajan verkkopalveluun syöttämien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai tekijänoikeuksista eikä muusta verkkopalvelun kautta saatavasta sisällöstä, vaikka Ylläpitäjä olisi tiedot tarkastanutkin. Ylläpitäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään verkkopalvelun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta, eikä verkkopalveluun tallennettujen tietojen tai aineiston mahdollisesta katoamisesta tai muista vahingoista.

Ylläpitäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan lupaa käyttää heidän jakamaansa tietoa tai aineistoa muussa kuin näissä käyttöehdoissa tarkoitetussa toiminnassa paitsi tiedottaessaan ja markkinoidessaan kyseistä verkkopalvelua. Ylläpitäjällä on tarvittaessa oikeus muokata Palveluntarjoajan toimittamaa aineistoa tekijänoikeuslain puitteissa. Ylläpitäjällä on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa sopimattomaksi katsomansa tiedot, aineistot tai virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Palveluntarjoaja verkkopalvelusta.

Verkkopalvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat ylläpitäjälle lukuun ottamatta tekijänoikeuksia, jotka kuuluvat toiminimelle Julkaisutoimisto Nokikana.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas on tietoinen siitä, että verkkopalvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Ylläpitäjällä ja Palveluntarjoajilla ja ettei Asiakkaille siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Ylläpitäjä kerää henkilötietoja Palveluntarjoajan rekisteröityessä palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Palveluntarjoaja valtuuttaa Ylläpitäjän käsittelemään verkkopalvelussa kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteen ja henkilötietolain mukaisesti. Linkki tietosuojaselosteeseen.

Muut ehdot

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Ylläpitäjän noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelun käyttöä koskevat tai siihen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa verkkopalvelun tarkoitusta ja saatavilla oloa sekä verkkopalvelun käyttöehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat nähtävillä verkkopalvelun verkkosivustolla.